เริ่มสร้างพระเมรุมาศจำลอง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-พระเมรุมาศ1

สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวน 5 วัน  ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดสร้างขึ้น จังหวัดละ 1 จุด โดยจังหวัดสมุทรสาคร ได้สร้างขึ้นที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง  โดยการสร้างนั้น ทางส่วนกลางได้จัดทีมบริษัทที่จะดูแลการสร้างของทั้งประเทศ                     ซึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการสร้างโดย บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  โดยตอนนี้ได้มีการติดตั้งระบบล่อฟ้า การทำฐานโครงสร้าง และเทคอนกรีตหล่อฐานพระเมรุมาศจำลองแล้ว และจะมีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กในวันที่ 2 กันยายน และตกแต่งทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม และอีกหนึ่งพิธีการที่สำคัญคือ งานพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ทางจังหวัดสมุทรสาครกำหนดจัดขึ้น ในวันพุธ ที่ 6 กันยายนที่จะถึงนี้ เวลา 9.00 น.

 

tp-พระเมรุมาศ2 tp-พระเมรุมาศ3

   เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว