เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและสูงอายุ

WEB-02

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วย-01 s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วย-01

นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นำคณะผู้บริหาร พร้อมนางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ โดยได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่36 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร และบ้านเลขที่11/5 ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งบ้านทั้งสองหลังดังกล่าวได้รับการปรับปรุงโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปี2562 นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่พร้อมมอบรถวีลแชร์และเบาะลมรวมทั้งข้าวสาร ให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น นอกจากนี้อาจจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วย-02

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วย-03

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วย-04

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วย-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว