เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง-01

นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ตามโครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นางสีนวล ชมเชย และนางจำปี ผลขำทอง อยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและสูงอายุในพื้นที่ โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่า การลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและสูงอายุมีแรงในการดำเนินชีวิต และได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง-02

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง-03

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง-04

s - เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว