เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว

AD WEBSITE CABLE TV

vk เฝ้าระวัง 1

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  โดยนายเศรณี  อนิลบล  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้มีการรณรงค์ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่  และมีการรายงานข้อมูลการระบาดในระดับอำเภอ  โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเกิดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากสภาพแวดล้อม  และภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์  โดยเฉพาะหนอนหัวดำมะพร้าว  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน 21,342 ไร่  มีเกษตรกร 2,325 ราย  และมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวจำนวน 2,673 ไร่  ซึ่งหากไม่เตรียมพร้อมในการป้องกันกำจัด  ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแปลงมะพร้าวของเกษตรกร  และแปลงข้างเคียงลุกลามเพิ่มขึ้นไปอีก

vk เฝ้าระวัง 2

ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จึงได้ร่วมกับเกษตรอำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยการจัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ  ซึ่งจะจัดเวทีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม ถึง 5 เมษายนนี้  รวม 20 ตำบล  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร  เพื่อช่วยกันควบคุมพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำ  ศัตรูตัวร้ายของชาวสวนมะพร้าว

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว