เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง​

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp - ปรับปรุงสวน-01

สำหรับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่แถวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครป้อมวิเชียรโชฎกและโดยรอบได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาที่หลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นโครงการที่สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้ เพื่อให้ดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นและการออกแบบ  ส่วนเรื่องการปรับปรุง ทางท้องถิ่นจะเป็นผู้ผลักดันของบประมาณโดยทีมงานที่มาจัดการรับฟังนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาศรมศิลป์โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกับท้องถิ่นจึงมีเทศบาลนครสมุทรสาครเข้าร่วมด้วย เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่รวมทั้งบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคม

tp - ปรับปรุงสวน-02

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีชาวมหาชัยผู้ที่ใช้สถานที่บริเวณนั้นและบุคคลจากหลายๆภาคส่วนมาร่วมรับฟังและเสนอแนะ  เริ่มต้นได้มีการพูดถึงโครงการของเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ขอใช้เวทีนี้ในการรับฟังความคิดเห็นด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในโครงการของสสส.​ ก็คือการทำถนนคนเดินในระยะ300เมตรบนถนนสุขาภิบาลหรือตรงตลาดที่ขายอาหารสดและแห้ง และการจะทำอาคารจอดรถตรงสมาคมการประมงสมุทรสาครแต่เรื่องนี้ชาวตลาดไม่เห็นด้วยที่ทางเทศบาลฯจะทำหลังคาโค้งและขอให้พับโครงการไปเลยเนื่องจากชาวตลาดมหาชัยกลัวปัญหาอื่นๆที่จะตามมาเช่นหากเกิดไฟไหม้ก็จะเข้าถึงพื้นที่ยากหรือเห็นว่าถ้ามีหลังคาคลุมอากาศจะไม่ถ่ายเทดูอึดอัดไม่โปร่งส่วนเรื่องการทำถนนคนเดินช่วงวันหยุดค่อยมาพิจารณากันอีกที แต่เรื่องหลังคาโค้งชาวตลาดไม่เอาแน่นอน

tp - ปรับปรุงสวน-04

ส่วนเรื่องการทำอาคารจอดรถนั้นทางนายกสมาคมการประมงสมุทรสาครบอกว่าหากทำแล้วสมาคมจะอยู่ที่ไหนและผู้ที่เอาปลามาขึ้นตรงนั้นจะทำอย่างไรอยากให้มีแผนสำหรับเรื่องนี้ด้วยโดยในเรื่องนี้ทางนายชิงชัยบุญประคองปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาครชี้แจงว่าครั้งนี้อยากรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการเท่านั้นว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ซึ่งเรื่องการสร้างหลังคาหากชาวตลาดไม่เห็นด้วยก็จะไม่มีการสร้างส่วนเรื่องการทำที่จอดรถตรงสมาคมการประมงสมุทรสาครหากมีการทำจริงๆจะต้องมีการชี้แจงในรายละเอียดของการใช้พื้นที่ที่จะไม่ให้กระทบต่อ ผู้ที่ใช้พื้นที่ที่ใช้อยู่แต่ตอนนี้มีการออกแบบแล้วเป็นอาคาร ชั้น​  รองรับรถได้ 350 คัน

tp - ปรับปรุงสวน-06

มาถึงโครงการที่ทางสำนักอาศรมศิลป์และสสส.มารับฟังก็จะเป็นส่วนของบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครป้อมวิเชียรโชฎกและโดยรอบพื้นที่21​ ไร่ซึ่งที่เลือกพื้นที่ตรงนี้ก็เพราะมองว่าเป็นพื้นที่สำคัญเป็นปอดของมหาชัยและเป็นสถานที่สำคัญการทำโครงการนี้ยังไม่ได้มีการตั้งธงว่าจะทำอะไรบ้างจึงต้องการมารับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การวางรูปแบบซึ่งก็มีหลายบุคคลขึ้นมาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นเรื่องความกังวลที่ว่า หากทำแล้วจะมีคนดูแลต่อหรือไม่กลัวเสียงบประมาณไปเปล่าๆเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าทำแล้วตรงความต้องการไม่ปล่อยรกร้างก็เป็นเรื่องที่ดี

จากนั้นจึงได้แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มวางแนวคิดว่าอยากทำอะไรอยากให้พื้นที่นี้มีอะไรเช่นเครื่องออกกำลังกายเพิ่มพื้นที่ของผู้สูงอายุพื้นที่สำหรับเด็กเรื่องของศิลปวัฒนธรรมการพักผ่อนและมีการเสริมรายละเอียดเข้าไปในแต่ละจุดหลังจากรวมกลุ่มเสร็จก็ให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

tp - ปรับปรุงสวน-03

สำหรับในสมุทรสาครได้มีการทำโครงการแบบนี้ด้วยในฝั่งท่าฉลอมตรงบริเวณวงเวียนสถานีอนามัยท่าฉลอมซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วสองรอบตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อมานำเสนอส่วนฝั่งมหาชัยนั้นตอนนี้เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกเท่านั้นซึ่งอาจต้องมีการรับฟังอีก เพื่อสรุปความคิดเห็นไปสู่การออกแบบพื้นที่ส่วนการลงมือทำนั้นทางท้องถิ่นจะเป็นผู้ผลักดันงบประมาณ

เอเชีย พรเพ็ญ ภาพ/ข่าว