เปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

fm - เทศกาลดูหนัง2

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12   ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร  ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จำนวน 265 คน เข้าร่วมกิจกรรม

fm - เทศกาลดูหนัง1

นางมาริสา โกเศยะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ กระบวนการและเทคนิคการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบตัว   ได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  มีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งในปีนี้ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่ละเรื่อง มีหัวข้อในการจัดสร้างคือ วัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆมากมาย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร  จะจัดห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จำนวน 30 เรื่อง  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

fm - เทศกาลดูหนัง3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว