เปิดอาคารเรียน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-เปิดอาคารเรียน-01

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกโดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก

s-เปิดอาคารเรียน-02

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2559 เป็นเงินจำนวน 9,890,000บาท จัดสร้างเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กในท้องถิ่นให้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทวงมหาดไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจัดพิธีเปิดอาคารเรียนแล้วยังมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, การมอบทุนการศึกษาจำนวน666 ทุน, การ มอบข้าวสารจำนวน 312 ราย, การมอบแว่นสายตาแด่ผู้สูงอายุ, การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการบริการตัดผมชาย-หญิง อีกด้วย

s-เปิดอาคารเรียน-03

s-เปิดอาคารเรียน-04

s-เปิดอาคารเรียน-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว