เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีน

AD WEBSITE CABLE TV

vk เด็กเล็ก 1

ที่โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีน หมู่ที่ 5  พร้อมทั้งมีนายประสิทธิ์  กานดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาล  คณะครู  เด็กนักเรียน  และผู้ปกครองเข้าร่วม

vk เด็กเล็ก 4

เนื่องจากอาคารเรียนเดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมและมีพื้นที่คับแคบ  ทางเทศบาลท่าจีนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ  ซึ่งสภาพแวดล้อมก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าจีน  และได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีน หมู่ที่ 5  ปัจจุบันเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 3 – 4 ปี จำนวน 50 คน มีบุคลากรครู 2 คน

vk เด็กเล็ก 3

ในพิธีได้มีการเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  และเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท  ได้ทำการเจิมที่แผ่นป้ายศูนย์เด็กเล็ก  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นประธานในพิธีได้ทำการตัดริบบิ้น  เพื่อเปิดตึกอย่างเป็นทางการ  นอกจากนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน  ชุดกีฬา  และอุปกรณ์ฝึกทักษะต่างๆ ให้แก่ทางศูนย์ฯ และเด็กนักเรียนด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว