เปิดอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก

vk อบรมนักธรรม 4

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการอบรมนักธรรมชั้นโท  และนักธรรมชั้นเอก  พร้อมทั้งมีเหล่าคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร  และพระภิกษุที่ต้องเข้าสอบธรรมสนามหลวงในชั้นนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกเข้าร่วม

vk อบรมนักธรรม 3

การอบรมดังกล่าว  จะเป็นการอบรมเนื้อหารายวิชาที่จะสอบในแต่ละวัน  โดยจะทำการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้  ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง

vk อบรมนักธรรม 1

vk อบรมนักธรรม 2

ทั้งนี้การอบรมในแต่ละครั้งก่อนสอบ  จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์สามารถเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  เพราะจะมีพระอาจารย์ในแต่ละรายวิชามาสรุปเนื้อหาความสำคัญให้  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครที่เข้าสอบเป็นอย่างมาก

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว