เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงปีใหม่

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

 

พี่เมธ - เปิดศุนย์ลดอุบัติเหตุ 1

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย  นายประภัสสร์     มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ    นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายมณฑล   ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

โดยทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจำนวนมาก จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลาช่วงปกติ  ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3  มกราคม 2561เป็นไปด้วยความปลอดภัย  ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน,มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน,มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ,มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว,มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ,มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุและมาตรการพิเศษเพิ่มอีก 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ,โครงการอำเภอปลอดภัยตายเป็นศูนย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  ทางถนน  ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครได้มีการประกาศพื้นที่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังได้กำหนดจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในถนนสายหลักและสายรองของทุกอำเภอ อีกด้วย. 

พี่เมธ - เปิดศุนย์ลดอุบัติเหตุ 2

พี่เมธ - เปิดศุนย์ลดอุบัติเหตุ 3

 

สุเมธ /ภาพ/ข่าว