เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-เปิดศูนย์1

เมื่อเวลา 9 นาฬิกา ของวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัด บริเวณห้องประชุม ชั้น 4 เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชน เนื่องจากเป็นวันแรกที่ได้มีการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวสมุทรสาคร โดยบรรยากาศของวันแรกนั้นเป็นไปอย่างไม่คึกคักเท่าที่คาดการณ์ไว้ มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ จำนวนประมาณ 30-40 รายมาใช้บริการในช่วงเช้า แต่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากการสอบถามของผู้สื่อข่าวต่อผู้ที่มาใช้บริการในวันนี้ ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการให้บริการ ทั้งความรวดเร็วในการให้บริการ การรักษาความปลอดภัย ปริมาณเจ้าหน้าที่ที่คอยให้การบริการ และการจัดสถานที่รับรอง ซึ่งได้มีการแบ่งสัดส่วนในการให้บริการอย่างชัดเจนและเป็นระบบระเบียบ

 

ส่วนที่โครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวของสมุทรสาคร เช้าวันแรกกับการเปิดศูนย์นั้น บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา มีนายจ้างเพียงไม่กี่รายที่เดินทางมาติดต่อกันในช่วงเช้า แต่คาดว่า ในระยะเวลาที่เหลืออาจมีนายจ้างมาติดต่อที่ศูนย์นี้มากขึ้น เนื่องจาก สถานที่พร้อมสำหรับการจอดรถและไม่แออัดเหมือนกับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหวัดสมุทรสาคร จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นี้ บอกว่า หากนายจ้าง

มีการเตรียมเอกสารมาอย่างเรียบร้อย การทำงานก็ยิ่งเร็วขึ้น หนึ่งคนไม่น่าเกิน 10 นาที หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รับบัตรคิว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการรับเอกสาร และนัดคิวการมาสัมภาษณ์อีกครั้ง โดยจะนัดวันและสถานที่ของการนัดสัมภาษณ์ไว้ด้วยว่านายจ้างและลูกจ้างจะต้องไปที่ใดซึ่งยอดของแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าสู่การแจ้งการทำงานในช่วงนี้คาดว่าในสมุทรสาครจะมีอยู่ประมาณ 50,000หมื่นคน  ส่วนขั้นตอนที่สองคือการสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 6กันยายน ระยะเวลา 30 วัน หากยอดรวมทั้งประเทศไม่เกิน 500,000 คน หากเกินก็อาจจะมีการขยายเวลาเพิ่มขึ้น  สำหรับการดำเนินการภายใน 15 วันนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า อาจต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่อยากให้นายจ้างที่ยังใช้แรงงานไม่ถูกต้องรีบมาดำเนินการในช่วงนี้ให้เรียบร้อย ซึ่งหากมีปัญหาหรือไม่เข้าใจสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1694

       

tp-เปิดศูนย์2 tp-เปิดศูนย์3

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี