เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  พร้อมด้วย  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน   โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตีฆ้องเปิดงาน  และโบกธงปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

footer_master

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจำนวนมาก จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลาช่วงปกติ  ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน  ถึง 17  เมษายน 2561เป็นไปด้วยความปลอดภัย  ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ, มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ นอกจากนี้ยังได้กำหนดจุดตรวจหลัก  จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในถนนสายหลัก และสายรองของทุกอำเภออีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว