เปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-รับบัตร1

จากที่ ทางกรมบัญชีกลางได้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจำเป็นต้องการการเลื่อนรับบัตรออกไป ใน 7 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ก็ได้มีการเปิดรับบัตรแล้ว สำหรับบรรยากาศที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีประชาชนเดินทางมารับบัตรกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดโต๊ะไว้เป็นจุดๆเพื่อให้บริการกับประชาชนได้อย่างสะดวก โดยมีการอธิบายรายละเอียดการใช้บัตรให้กับประชาชนที่ยังไม่ทราบขั้นตอนการใช้บัตรดังกล่าว เช่น เดียวกับที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งก็มีประชาชนมารับบัตรกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งประชาชนที่มารับก็จะต้องเช็คสิทธิ์ก่อนว่าผ่านหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะไปรับบัตรตามจุดที่มีชื่อของตนเอง ทำให้การรับบัตรเป็นไปอย่างสะดวก ซึ่งสถานที่ทุกแห่งในวันนี้ก็เปิดรับบัตรกันครบทุกที่ โดยประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนไว้ก็สามารถมาติดต่อรับบัตรได้แล้ว เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยในสมุทรสาครมีผู้มาลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 6 6, 4 1 3 คน ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับบัตรให้ไปรับบัตรได้ที่สำนักงานที่ตนเองไปลงทะเบียนไว้ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-411504,426040,412388

 

tp-รับบัตร2

tp-รับบัตร4

 

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว