เปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมภายในงาน

จังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจังหวัดไว้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและใช้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด นอกจากนี้นิทรรศการศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสมุทรสาครยังจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับ ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดสมุทรสาครใน 3 อำเภอ อ.เมืองสมุทรสาคร ได้แก่ เรือประมงจำลอง ผลิตภัณฑ์เรซิ่น อ.บ้านแพ้ว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าสไบมอญ อ.กระทุ่มแบน ได้แก่ เครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดี กระเป๋าสานผักตบชวา ส่วนที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวจากชุมชนคุณธรรมวัดป่าสุวัฑฒนาราม    และ มะพร้าวแก้วจากชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรสถิต อ.บ้านแพ้ว ไข่เค็มดินสอพองจากชุมชนคุณธรรมวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน แล ผลิตภัณฑ์เกลือสปาจากชุมชนคุณธรรมวัดบัณฑูรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาครโดยการจัดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  21 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณโถงหน้า ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว