เปิดถนนคลองมะเดื่อ – สายใยรัก

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เปิดถนน1

พิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดคลองมะเดื่อ เชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน   โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีเปิดถนนฯ และก็ได้ขึ้นกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายอำเภอกระทุ่มแบน   สมาชิกสภา อบจ.   ผู้นำท้องถิ่น   และประชาชนชาวตำบลคลองมะเดื่อ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

fm - เปิดถนน2

สำหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดคลองมะเดื่อ เชื่อมต่อสายใยรักนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน 15,898,000 บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ  รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกทางด้านคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

fm - เปิดถนน4

 fm - เปิดถนน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว