เปิดจุดบริการยื่นแบบภาษีที่บิ๊กซีมหาชัย

AD WEB NET 2

 


tp-สรรพากร1

กรมสรรพากร ให้บริการแนะนำและยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ โดยทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยการเพิ่มช่องทางการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปี 2559 ผ่านอินเตอร์เนท โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการที่ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย สำหรับผู้ที่ต้องการมายื่นแบบภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 สามารถมารับบริการได้วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลา 10.00น. ถึง 19.30น. สำหรับในวันหยุดราชการ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 น. สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นแบบ ภงด.ที่ห้างบิ๊กซี ก็สามารถมารับบริการได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ได้ในวันและเวลาราชการ

สำหรับท่านที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บิ๊กซี สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 นอกจากนั้นยังสามารถทำการยื่นแบบภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91ได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.rd.go.th ซึ่งการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เนทด้วยตนเองนั้นจะเปิดรับถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งจะไม่เสียค่าปรับใดๆ แต่ถ้าหากยื่นผ่านเคาร์เตอร์ที่สำนักงานก็จะเสียค่าปรับตามที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034-426096 ต่อ122

      

tp-สรรพากร2tp-สรรพากร3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว