เปิดงาน “OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 ”

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

สำหรับงาน “OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นสมุทรสาคร” ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายโอทอปจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดขึ้นในสามครั้งที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักช็อปเป็นอย่างดี โดยมียอดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 3,991,877 บาทเลยทีเดียว

และเมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ได้มีพิธีเปิดงาน“OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นสมุทรสาคร”ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขามหาชัย โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร  นาย อมรพันธ์  ป้องคำ  ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขามหาชัย ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ และมีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

footer_master

สำหรับการจัดงาน“OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นสมุทรสาคร”ครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้น โดยงบประมาณจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้ประกอบการโอทอป เพื่อพัฒนาด้านการบริหารเชิงธุรกิจและการตลาด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมที่ 3 จัด Road Show จำนวน 4 ครั้ง ในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ ได้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นระบบ

footer_master

ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดสมุทรสาครและต่างจังหวัดเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 77 ราย ซึ่งงาน “OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นสมุทรสาคร”ครั้งที่ 4 จะมีไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขามหาชัย

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว