เปิดงานลอยกระทงวัดเจษฎาราม

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เปิดงานลอยกระทง1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ได้มีการจัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560   เริ่มด้วยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดเจษฎารามพระอารามหลวง   นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  จากนั้นศรัณณัฐ ประมงทรัพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงานอย่างเป็นทางการ  ต่อด้วยการตัดริบบิ้นเพื่อแสดงว่างานประเพณีลอยกระทงวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวงได้เริ่มขึ้นแล้ว

fm - เปิดงานลอยกระทง2

สำหรับประเพณีลอยกระทงที่วัดนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนได้สักการะหลวงพ่อโต พระประธานใน    พระอุโบสถ  เพื่อปิดทองรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม และประกอบการกุศลอื่นๆ อีกทั้งภายในงานยังมีการจำหน่ายกระทงการกุศลไว้ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกันด้วย  ส่วนรายได้จากการจัดงาน จะนำไปปฏิสังขรณ์วัดเจษฎาราม  และเพื่ออุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวัดเจษฎารามและในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป และงานประเพณีลอยกระทงของวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  3 พ.ย.2560  ซึ่งปีนี้ได้เน้นจัดงานแบบเรียบง่ายและงดงานรื่นเริงทุกชนิด โดยจัดโป๊ะให้ประชาชนได้ลอยกระทงที่ริมคลองมหาชัยหน้าวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

fm - เปิดงานลอยกระทง3

fm - เปิดงานลอยกระทง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว