เปิดงานลอยกระทงวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ได้มีการจัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 เริ่มด้วยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดเจษฎารามพระอารามหลวง นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงานอย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการตัดริบบิ้นเพื่อแสดงว่างานประเพณีลอยกระทงวัดเจษฎาราม พระอารามหลวงได้เริ่มขึ้นแล้ว

footer_master

สำหรับประเพณีลอยกระทงที่วัดนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนได้สักการะหลวงพ่อโต พระประธานใน    พระอุโบสถ เพื่อปิดทองรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม และประกอบการกุศลอื่นๆ  อีกทั้งภายในงานยังมีการจำหน่ายกระทงการกุศลไว้ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกันด้วย  ส่วนรายได้จากการจัดงาน จะนำไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดเจษฎาราม เพื่ออุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวัดเจษฎารามและในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป  และงานประเพณีลอยกระทงของวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 พ.ย. 2561โดยจัดโป๊ะให้ประชาชนได้ลอยกระทงที่ริมคลองมหาชัยหน้า            วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว