เปิดงานกิจกรรมฝังเข็ม-ครอบแก้ว

vk ฝังเข็ม 4

ที่แผนกกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  นายแพทย์อภิชาต  เจริญธรรมสุขใจ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  ด้านบริการตติยภูมิและแพทย์ทางเลือก  เป็นประธานในพิธีเปิดงานฝังเข็ม-ครอบแก้วฟรี  ในโครงการทำความดีเพื่อพ่อ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมทั้งมีคณะแพทย์  และเจ้าหน้าที่  รวมถึงผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

vk ฝังเข็ม 1

vk ฝังเข็ม 2

งานแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนจีน  ซึ่งการฝังเข็มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคที่ได้รับการยอมรับ

vk ฝังเข็ม 3

โดยกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วยการฝังเข็ม  ครอบแก้ว  และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ  โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน  เป็นการบริการฟรีทั้งหมดให้กับผู้มาใช้บริการ  ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหัวเข่า  ปวดขา  ปวดไหล่   เป็นส่วนใหญ่  จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไม่น้อยเลย

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว