เปิดการใช้ถนนสายบ้านเต่าดำ หมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้ถนนสายบ้านเต่าดำ หมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายทองคำ หลงเปลี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งก่อนที่พิธีตัดริบบิ้น เปิดถนนจะเริ่มขึ้น พระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดการใช้ถนนสายบ้านเต่าอย่างเป็นทางการ

footer_master

ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเต่าดำ เริ่มต้นจากบริเวณคลองเต่าดำสิ้นสุดที่คลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 9,750,000 บาท โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,550 เมตร และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

footer_master

ทั้งนี้การก่อสร้างถนนสายบ้านเต่าดำ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เนื่องจากมีความสำคัญในการสัญจรไปมา การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และใช้สัญจรเดินทางไปสู่ถนนสายหลัก ลดปัญหาการจราจรในถนนสายหลักได้เป็นอย่างดี

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว