เทศบาลนครฯ ปลูกต้นดาวเรือง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เทศบาล1

ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร    นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองให้ดอกบานสะพรั่งทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ในการประดับงาน   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนทั้ง 32 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

fm - เทศบาล4

สำหรับกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งให้เทศบาลนครสมุทรสาคร เชิญชวนข้าราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองในบริเวณสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงบริษัท ห้างร้าน บ้านเรือนของประชาชน และบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดความสวยงาม  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ช่วยกันนำต้นกล้าดาวเรืองปลูกลงในกระถาง  จากนั้นจะนำลงปลูกในพื้นที่ภายในสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครต่อไป

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เทศบาล2

fm - เทศบาล3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว