เทศบาลนครฯเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่ชาติ 62

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาครปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12  มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครและถนนสุคนธวิท

footer_master

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จะจัดขึ้นก็เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคม  โดยมีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆเพื่อให้เด็กได้แสดง  ความสามารถร่วมกัน มีการรับมอบของขวัญของรางวัล พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม  มากมาย มีการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน  12 คน ทุนละ 1,000 บาท กิจกรรมเล่นเกมนันทนาการ ตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยทางด้านปลัดเทศบาลฯ ได้เน้นย้ำทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมให้เต็มที่ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆในวันเสาร์นี้

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว