เทศบาลนครฯทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - เทศบาลสมุทรสาครทำความดี1

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. และประชาชน เข้าร่วมงาน

fm - เทศบาลสมุทรสาครทำความดี3

โดยทุกคนได้มาพร้อมกันที่หน้าเสาธงเคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา 08.00 น.   จากนั้นประธานได้กล่าวคำปฏิญาณ  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน   ซึ่งบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวสมุทรสาครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

fm - เทศบาลสมุทรสาครทำความดี2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว