เทศบาลนครอ้อมน้อยรวมพลังแห่งความภักดี

tp-อ้อมน้อย1

สำหรับการจัดพิธีเพื่อรวมพลังแห่งความภักดีของชาวตำบลอ้อมน้อยนั้น ได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยได้จัดขึ้นต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุวรรณ ปานบำรุง รองนายเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ร่วมกันขับร้องเพลงชาติ แล้วกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ก่อนจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

โดยการปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีนั้น พสกนิกรชาวตำบลอ้อมน้อยทุกหมู่เหล่า ก็ได้ตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีของชาติไทย จะร่วมกันดำเนินชีวิตตามรอยพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะตั้งมั่นภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง และจะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป เป็นต้น

 

tp-อ้อมน้อย2 tp-อ้อมน้อย3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว