เทศบาลนครสมุทรสาคร เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 63

WEB-02

เทศบาล1

สำหรับการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะ ถือเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งชาวไทยทั่วไปมักจะนิยมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร และในปี 2563 ชาวสมุทรสาครก็ยังคงร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยนี้เอาไว้ และพร้อมใจกันร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งกำหนดการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2563

เทศบาล2

โดยเจ้าภาพหลักอย่างเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้มีการประชุมเตรียมงานการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งได้เปิดเผยว่า จะได้กลับมาจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ที่บริเวณน้ำพุ หน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครเหมือนเดิม เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ย้ายไปจัดที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพราะได้มีการปรับปรุงน้ำพุหน้าเทศบาลฯ จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานไปชั่วคราว แต่ตอนนี้น้ำพุได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว จึงกลับมาจัดพิธีทำบุญตักบาตรที่หน้าน้ำพุเทศบาลฯ เพราะประชาชนเดินทางมาสะดวก แดดไม่ร้อน และคงรักษาวิถีชุมชนของคนมหาชัยได้อย่างเด่นชัด

เทศบาล3

ส่วนพิธีนั้นจะเริ่มขึ้นในเวลา 07.00 น. โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และกล่าวอวยพรปีใหม่ไทย จากนั้นเวลา 07.30 น. พระภิกษุสงฆ์ สามเณรรับบิณฑบาต จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป     ที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ขอให้มาร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

เทศบาล4

เทศบาล5

 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว