เทศบาลนครสมุทรสาคร ยกระดับถนนนิคมรถไฟและถนนนรสิงห์

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงที่มีฝนตกหนัก จะเห็นได้ว่าถนนนิคมรถไฟบริเวณหน้าห้างแลนด์มาร์ค และถนนนรสิงห์ จะมีปริมาณน้ำฝนท่วมขังในระดับที่สูง เนื่องจากถนนตรงจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำ ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาลำบาก บางครั้งก็สัญจรผ่านไม่ได้เพราะระดับน้ำสูง

footer_master

ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงได้แก้ไขปัญหานี้โดยดำเนินการยกระดับถนนนิคมรถไฟและถนนนรสิงห์ ด้วยการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้า 0.05 เมตร ขนาดความกว้างประมาณ 11.00 – 17.00 เมตร ความยาวรวม 513 เมตร  พร้อมปรับปรุงทางเท้าสองข้างทาง ซึ่งถ้าหากการยกระดับถนนนิคมรถไฟ และถนนนรสิงห์เสร็จสิ้นลง ก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำฝนท่วมขังได้ และทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ฝากขออภัยบ้านพักอาศัยสองข้างทาง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ได้รับความสะดวกระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างถนน ซึ่งทางผู้รับจ้างจะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว