เทศบาลนครสมุทรสาคร ประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง 62

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

เทศ1

นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  โดยมี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

เทศ2

โดยในที่ประชุมได้ติดตามผลความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ  ก่อนที่จะเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และประชุมใหญ่พร้อมกับจังหวัดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ส่วนวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. จะเป็นวันแถลงข่าวการจัดงานฯ ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  และงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2562 โดยวันแห่เจ้าพ่อทั้งทางบกและทางน้ำ จะมีขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน ส่วนวันที่ 13 มิถุนายน  จะเป็นพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง และผัดหมี่สิริมหามงคล

เทศ3

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการติดตามการเตรียมงานจากทุกฝ่าย  อย่างเช่น เรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณงาน โดยจัดเจ้าหน้าที่เก็บกวาด และขนขยะภายในบริเวณงานในแต่ละวัน และนำถังขยะไปตั้งตามจุดต่างๆให้เพียงพอ ส่วนในวันแห่ฯ จะต้องเก็บกวาดขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและตามเส้นทางขบวนแห่ให้สะอาดเรียบร้อยทั้งฝั่งท่าฉลอมและฝั่งมหาชัย  อีกทั้งให้มีรถขยะพร้อมเจ้าหน้าที่คอยจัดเก็บขยะท้ายขบวนในวันแห่ด้วย

เทศ4

เทศ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว