เทศน์มหาชาติ

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ มหาชาติ 1

ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนงโรงพยาบาลสมุทรสาคร พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล โดยมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพร้อมประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม

พี่เมธ มหาชาติ 2

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมุทรสาครและประชาชนโดยทั่วไปด้วยการจัดให้มีโอกาสรับฟังเทศน์มหาชาติ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลสมุทรสาครและชุมชนในรูปแบบของการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเทศน์มหาชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเกิดกระบวนการความคิดจากการได้รับฟังเนื้อหาของการเทศน์มหาชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตประจำวันได้../

พี่เมธ มหาชาติ 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว