เตรียมโครงการอุปสมบทครบกำหนดสตมวาร 100 วัน

fm - บวช1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ได้มีการประชุมเตรียมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อครบกำหนดสตมวาร 100 วัน จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

fm - บวช3

ทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน เป็นระยะเวลาคราวละ  9 วัน

โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการกำหนดพิธีอุปสมบทในวันที่ 16 มกราคม – 25 มกราคม 2560  ซึ่งให้แบ่งการอุปสมบทออกไปทั้ง 3 อำเภอ  ในส่วนของอำเภอเมือง อุปสมบทที่วัดหลังศาลประสิทธิ์ จำนวน 40 รูป , อำเภอกระทุ่มแบนที่วัดหนองพะอง 25 รูป และอำเภอบ้านแพ้วที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 25 รูป  โดยในที่ประชุมได้ให้ทั้ง 3 อำเภอไปแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานด้านต่างๆให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด ให้เจ้าคณะของแต่ละอำเภอเป็นที่ปรึกษา ผู้ที่ประสงค์ต้องการจะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สามารถไปสมัครได้ที่วัดดังกล่าวของทั้งสามอำเภอ

fm - บวช2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว