เตรียมแจกอาหารฟรี ทำดีเพื่อพ่อ

fm - เเจกอาหารฟรี1

เทศบาลนครสมุทรสาคร   ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร  ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมแจกอาหารฟรี  ภายใต้โครงการ  “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5  ธันวาคม 2559  โดยมีนายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธาน

fm - เเจกอาหารฟรี2

ทั้งนี้การแจกอาหารฟรีทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่ทางผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครกลุ่มหนึ่งได้คิดริเริ่มขึ้น โดยให้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นผู้ช่วยประสานงานหรือเป็นพี่เลี้ยง  โดยในวันที่ 5 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีร้านค้าที่สมัครใจ  ตั้งร้านแจกอาหารฟรีบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนสามารถเดินทางมารับอาหารฟรีได้

fm - เเจกอาหารฟรี3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว