เตรียมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ ร.ร. สคณ. ร.ร. อนุบาลสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

จราจร1

ที่ห้องประชุม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ซึ่งก็ได้มีตัวแทนจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และภาคเอกชน เข้าร่วม

จราจร2

ที่ผ่านมาปัญหาการจราจรติดขัดและหนาแน่นบริเวณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ได้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานสร้างความเดือนร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งปัญหารถติดบริเวณนี้ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองมารับส่งบุตรหลาน ซึ่งปัญหาที่พบนั้น ส่วนใหญ่จะมาจอดรถแช่เป็นเวลานาน และจอดซ้อนกันหลายแถว อีกทั้งร้านค้าที่เข็นรถอุปกรณ์ที่จะมาตั้งร้านขายอาหารบริเวณโดยรอบหน้าโรงเรียน ที่ยังตั้งไม่เสร็จตามเวลาที่ทางเทศบาลฯกำหนดไว้ คือเวลา 15.30 น.

จราจร3

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในที่ประชุมได้มีการหารือในเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข  แต่ยังไม่นำไปสู่การปฏิบัติทันทีก็คือ จะให้ทางโรงเรียน สคณ. และโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าจะมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติร่วมกัน ว่าจะให้ผู้ปกครองที่มารับนักเรียน เป็นการขับรถวนมารับ จะไม่ให้มีการจอดแช่เป็นเวลานาน  และจะมีที่จอดรถภายในสำนักงานเทศบาลฯ และที่จอดรถข้างห้างน้ำพุพลาซ่ารองรับรถผู้ปกครอง  รวมถึงบรรดาร้านค้า ก็ต้องมาตั้งร้านให้เสร็จในเวลา 15.30 น.ก่อนโรงเรียนเลิก ถ้าหากทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ได้ คาดว่าปัญหาการจราจรติดขัดรอบโรงเรียนจะคลี่คลายอย่างแน่นอน ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาจมีแนวทางอื่นๆอีกก็เป็นได้ ก็ต้องรับฟังแนวทางจากอีกหลายๆฝ่าย และคาดว่าจะลงมือปฏิบัติในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤศจิกายน

จราจร4

จราจร5

วุฒิภักร / ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว