เตรียมเปิดศูนย์ ฯ

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-ศูนย์แจ้งการทำงาน1

สืบเนื่องจากปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หลังจากที่พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวถูกบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา และมีการใช้มาตรา44 ผ่อนผันไปจนถึงสิ้นปี รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวอีก 15 วัน คือตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม

ทั้งนี้นายสมชาย อัครธรรมกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับคำของจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา  โดยศูนย์รับคำร้องนั้นจะจัดตั้งเป็นจำนวน 2 แห่ง ได้แก่บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ห้องประชุม ชั้น 4 และศูนย์เอื้ออาทรท่าจีน โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสาคร

tp-ศูนย์แจ้งการทำงาน2

สำหรับแรงงานกลุ่มที่จะมาแจ้งการทำงานในช่วง 15 วันนี้ ทางจัดหางานจังหวัดชี้แจงว่า จะต้องเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่กับนายจ้างอยู่แล้ว ไม่ใช่แรงงานที่นำเข้ามาใหม่ ซึ่งอาจเป็นแรงงานที่ยังไม่มีใบอนุญาตใดๆ หรือใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุก็ให้มาแจ้งได้ โดยคาดว่าจะมียอดแรงงานต่างด้าวที่มาแจ้งการทำงานในช่วงนั้นประมาณ 5 หมื่นหว่าคน ซึ่งการแจ้งการาทำงานในช่วง 15 วัน ให้นายจ้างมาดำเนินการ โดยเอาเอกสารพร้อมรูปถ่ายของลูกจ้างมา ซึ่งเมื่อผ่านพ้นขั้นตอนการแจ้งแล้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซึ่งจะให้เวลาอีก 30 วัน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าใน 30 วันนั้นน่าจะสัมภาษณ์แรงงานได้ประมาณสามหมื่นห้าพันคน แต่ถ้าหากจำนวนมากกว่านั้นอาจจะมีการขยายเวลาเพิ่ม

tp-ศูนย์แจ้งการทำงาน3

ส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นคือเข้าสู่ขั้นตอนขอวีซ่า ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน หรือการจัดตั้งศูนย์ one stop service ซึ่งการจัดตั้งศูนย์นี้ ทางประเทศต้นทางอาจเข้ามาตั้งศูนย์ดำเนินการในประเทศไทย ยกเว้นลาวที่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดจัดตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติ จึงต้องไปดำเนินการตามหน่วยงานต่างๆ

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว