เตรียมเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา

AD WEB NET 2

tp-พิสูจน์สัญชาติ1

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ มีการแจ้งมาว่า ทางการเมียนมาเตรียมเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรสาคร  2.จังหวัดสมุทรปราการ 3.จังหวัดเชียงราย 4.จังหวัดตาก 5.จังหวัดระนอง ซึ่งในสมุทรสาคร จะใช้สถานที่ ๆ เทศบาลนครสมุทรสาคร และสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลท่าจีน เป็นศูนย์ตรวจสัญชาติ

ส่วนขั้นตอนนั้น  แรงงานต่างด้าวต้องนำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรสีชมพู ยื่นชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางเคาร์เตอร์เซอร์วิส ที่7-11 โดยสามารถเลือกสถานที่ที่ประสงค์จะไปตรวจสัญชาติได้ และเดินทางไปตามกำหนดพร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระและบัตรสีชมพูไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตรวจสัญชาติ จะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์-เสาร์ เวลา8.30-16.30น. ซึ่งในขณะนี้ทางการเมียนมา แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่ได้ส่งมาปฏิบัติงานและแจ้งวันดำเนินการมาอีกที

ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล

 

    

tp-พิสูจน์สัญชาติ2 tp-พิสูจน์สัญชาติ3

                                                                                   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว