เตรียมสถานที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-เตรียมพื้นที่1

ใกล้จะถึงแล้วกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานที่หลักที่ใช้จัดงาน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ซึ่งนอกจากเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองที่ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตอนนี้ได้มีคำสั่งให้มีการสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตอนนี้ก็กำลังมีการดำเนินการสร้างอยู่คู่กับพระเมรุมาศจำลอง

ส่วนงานด้านอื่นก็กำลังดำเนินการ ทั้งเรื่องการปรับพื้นที่ต้องมีการปรับพื้นใหม่ทั่วบริเวณ ต้องบดอัดให้แน่น ต้องจัดการสิ่งกีดขวางเดิมออกให้หมด เพื่อเปิดลานกว้างสำหรับพระราชพิธีในวันนั้น ที่ต้องรองรับจำนวนคน และต้องวางพื้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาถวายดอกไม้จันทน์ได้อย่างสะดวก ส่วนเรื่องภูมิทัศน์มีการจัดวางดอกไม้บางส่วนแล้ว ส่วนดอกดาวเรืองจำนวน 1 แสนต้น จะนำเข้าพื้นที่หลังจากเตรียมพื้นที่เรียบร้อย

 

 

 

tp-เตรียมพื้นที่2 tp-เตรียมพื้นที่3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว