เตรียมรังวัดสอบเขตการลุกพื้นที่คลอง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-คลองยม1

 

เมื่อเวลาประมาณ 9.30 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ร้อยเอกอาทิตย์ ภูหวดน้อย ผบ.หมู่ รักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องการลุกล้ำพื้นที่คลองยม บริเวณถนนนรราชอุทิศ ท่าปรง หลังจากที่ชาวบ้านได้ออกมาร้องเรียนไป โดยชาวบ้านที่ร้องเรียนได้ออกมาชี้แจงให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ทราบว่าการลุกล้ำเป็นอย่างไร แล้วส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรบ้าง และอยากให้หน่วยงานทหารช่วยดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาร้องเรียนแล้วหลายครั้งก็ไม่คืบหน้า

หลังจากที่ดูพื้นที่เสร็จแล้ว หน่วยทหารและชาวบ้านจึงได้เดินทางไปยังเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อพบกับนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งทางปลัดเทศบาลได้ชี้แจงว่า การลุกล้ำพื้นที่นั้นมีมานานมาก ก่อนที่ตนเองจะเข้ามาทำงานจึงไม่ทราบเรื่องพื้นที่เดิมก็ต้องอาศัยชาวบ้านให้ข้อมูล แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าการลุกล้ำมีมานานและหากจะให้คืนสภาพกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยนั้นอาจทำได้ยาก เพราะพื้นที่มีทั้งถนนและสิ่งปลูกสร้าง แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการแก้ไข ซึ่งตอนนี้ต้องให้ชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยทหารอีกครั้ง เพื่อส่งต่อให้กับทางเทศบาล และหลังจากนั้น ทางเทศบาลจะส่งเรื่องให้ทางสำนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตพื้นที่ เพื่อดูว่า พื้นที่คลองสาธารณะอยู่แนวใดบ้าง แต่หากจะทำการคืนพื้นที่ก็ต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะเรื่องนี้ย่อมมีผู้เสียประโยชน์อย่างแน่นอน

 

tp-คลองยม2 tp-คลองยม3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว