เตรียมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมือง

AD WEB NET 2

 

tp-เจ้าพ่อ1

นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจะมีพิธีขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ในเวลา 17.09 น.  ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในวันนี้ได้มีการนัดนายวิมล ลักษณะวงษ์ ซึ่งเป็นพราหมณ์เจ้าพิธี มาประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปในการเตรียมงาน ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ๆ จะต้องเริ่มก่อนวันงานสามวันเพื่อให้เกิดความพร้อมและเรียบร้อย การจัดโต๊ะพิธีต่างๆ และการนำรูปหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองมาตั้งในพิธีเพื่อเข้าพิธีปลุกเสก

ส่วนเกจิอาจารย์ที่นั่งปรกอธิษฐานจิต มีทั้งหมด 12 รูป ที่นับว่าเป็นเกจิชื่อดัง ส่วนประธานจุดเทียนชัยนั้นได้แก่ พระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14 วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  พิธีในครั้งนี้นับว่าเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งที่อยากให้ชาวสมุทรสาครเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรูปหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองที่จะมีพิธีพุทธาภิเษกนั้นจะมีขนาด 9 นิ้ว และ 16 นิ้ว จะเปิดให้เช่าที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

 

 

 

tp-เจ้าพ่อ2 tp-เจ้าพ่อ3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว