เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

หลังจากที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 แล้วนั้น เวลาที่เหลือ ณ ตอนนี้ ก็ต้องการดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆด้วย ซึ่งทางด้านนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า หลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วน ทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ สำหรับเรื่องบุคลากร จะมีการจัดประชุมชี้แจง กกต. เขตทั้ง 3 เขต ในวันที่ 28 มกราคม นี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ทั้งเรื่องการรับสมัครและการลงคะแนน โดยการรับสมัคร ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร จะมีขึ้นในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์นี้ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเวลา 8.30-16.30 น. จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนในวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 จะเป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร, วันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ส่วนผู้ที่ต้องการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งจริง ก็จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ซึ่งรายละเอียดนั้นจะมีการนำเสนอให้ทราบต่อไป

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะใช้บัตรเลือกตั้งเพียง 1 ใบ แต่จะได้ผลถึง 3 อย่าง คือ ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายกรัฐมนตรี และการลงคะแนนก็จะขยายเวลาเพิ่มขึ้นด้วย จาก 8.00-15.00 น. เป็น 8.00-17.00 น. ซึ่งอาจทำให้การสรุปผลการเลือกตั้งช้าออกไปอีกเล็กน้อย ส่วนตอนนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เช็ครายชื่อของตนและเตรียมเอกสารหลักฐานให้ดี ซึ่งทาง กกต.คาดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์กันมากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าต้องมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

 

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว