เตรียมพร้อมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

WEB-02

FT ปลอดภัย1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้อ่านสาร จากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” และกล่าวไว้อาลัย ถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนำข้าราชการทุกภาคส่วน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1นาที เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

FT ปลอดภัย2

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และบางพื้นที่ได้มีการจัดงานประเพณี การละเล่นต่างๆ ที่มีการเสี่ยงต่อการเกิดอุบิติเหตุทางท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563รัฐบาลได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เป็นช่วงการรณรงค์เข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีเป้าหมายในการลดสถิติผู้บาดเจ็บ   และผู้เสียชีวิตทางถนนให้เหลือน้อยลง

FT ปลอดภัย3

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำงานทั้งก่อน และระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อความสุขและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องถนนหาทาง ซึ่งหน่วยงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รายงานความคืบหน้าว่า ได้เร่งรัดซ่อมผิวจราจรในทุกสายทางให้อยู่ในสภาพดี, ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยในการขับรถ, เช็ดทำความสะอาดป้ายบอกทางป้ายเตือนต่างๆให้มองเห็นชัดเจน, ปิดจุดกลับรถทางราบเพื่อความปลอดภัย และขอความร่วมมือผู้รับจ้างให้หยุดงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงถนนทุกแห่งทุกงานในช่วงเทศกาลปีใหม่

FT รถเมล์4

นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยังฝากกำชับไปถึงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดกันตลอด 24 ชั่วโมงอาจจะเป็นแบบสลับเวรกัน อย่าให้มีแต่เต็นท์มีแต่เก้าอี้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ บางครั้งประชาชนจะมาใช้บริการหรือมาขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลย หรือมีอยู่ไม่กี่คน จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว