เตรียมประเมินรับโล่ห์รางวัล

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงส์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการกิจกรรมการเรียน การสอนตามโครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ผู้แทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

footer_master

สำหรับการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี นั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการจมน้ำและลดอัตราการเสี่ยงกรณีการเกิดเหตุจมน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก รวมทั้งเพื่อให้ครู อาจารย์และผู้ที่มีเด็กอยู่ในความดูแลมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการช่วยเหลือผู้จมน้ำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงเรื่องที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ ให้กับการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทางคณะกรรมการประเมินจะเดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์ กิจกรรมการเรียน การสอนตามโครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก โดยจะมาดูขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆเพื่อนำไปประเมินรับโล่ห์รางวัลระดับทอง จากเขตสุขภาพที่ 5 ต่อไป

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว