เตรียมประชุมนายจ้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

AD WEB NET 2

 

tp-เตรียมประชุมต่างด้าว1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ เพื่อชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ของกรมการจัดหางาน เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม2559 เรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ชุมชนนำร่อง โดยมีสถานประกอบกิจการหอพักที่อยู่อาศัยที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าพักในพื้นที่ 5 ตำบล คือ นาดี คอกกระบือ ท่าจีน ท่าทราย และอ้อมน้อย โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว

ซึ่งการประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ จะมีขึ้นในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เวลา 8.30-15.00 น.  ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงขอให้นายจ้าง สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-836223-25 ในวันเวลาราชการ

 

tp-เตรียมประชุมต่างด้าว2 tp-เตรียมประชุมต่างด้าว3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว