เตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวงนายประภัสสร์ มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561   พร้อมด้วย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง   และคณะกรรมการจัดงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   เข้าร่วม

footer_master

เนื่องด้วยมหาเถรสมาคมมีมติให้จังหวัด ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัด   จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในส่วนภูมิภาค กำหนดให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้แจ้งให้ทุกวัดในจังหวัด จัดกิจกรรมประกอบด้วย  พิธีเวียนเทียน, พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, การปฏิบัติธรรม,  การสนทนาธรรม,  การอภิปรายธรรม, การแสดงพระธรรมเทศนา, การตักบาตร, การถวายสังฆทาน, การจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว