เตรียมจัดงานวันเด็ก61

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

วันเด็ก1

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561โดยจังหวัดสมุทรสาครกำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 ขึ้นในวันเสาร์ที่13 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเริ่มงานในเวลา8:30น.ภายในงานจะมีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนและมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงนอกจากนี้ยังมีของขวัญแจกให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย

วันเด็ก2

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะเด็กๆจึงได้สั่งการให้ฝ่ายสถานที่เตรียมความพร้อมให้ดีรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำเข้ามาใช้ในงาน นอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้จัดงานและผู้ที่มาร่วมจัดกิจกรรมแจกของให้กับเด็กๆ ได้พยายามหาของขวัญของรางวัลต่างๆมาให้มากที่สุดเพื่อให้ทั่วถึงกับปริมาณเด็กที่มาร่วมงานวันนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน

วันเด็ก3

วันเด็ก4

เอเชีย/ภาพ  พรเพ็ญ/ข่าว