เตรียมความพร้อมสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-จัดสถานที่1

นี่เป็นภาพความคืบหน้าของสถานที่หลักในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความคืบหน้าในหลายด้าน ทั้งเรื่องการตกแต่งสถานที่ที่ได้มีการนำต้นดาวเรืองที่เตรียมไว้มาวางลงตามแบบให้เป็นเลขเก้าไทยข้างพระเมรุมาศจำลองทั้งสองข้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มาคอยดูแลดอกดาวเรืองเป็นประจำทุกวัน ซึ่งต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย แต่ตอนนี้ก็ต้องรอดอกไม้อีกหนึ่งชุดเพื่อนำมาจัดเพิ่ม เนื่องจากยังไม่ครบตามจำนวน

tp-จัดสถานที่2

นอกจากนั้นก็จะเป็นนิทรรศการที่ได้อาจารย์จากหลายๆโรงเรียนมาช่วยกันจัด ซึ่งจะมีภาพเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9 ในหลายเรื่องราวมาจัดแสดง มีการนำรถพระราชทานที่ให้ใช้ในโครงการแก้มลิงมาประกอบนิทรรศการด้วย ซึ่งนับว่าความสำเร็จและความสมบูรณ์เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงานจริงๆ

tp-จัดสถานที่3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว