เตรียมความพร้อมงาน 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย

AD WEB CCTV

fm - 18มีนา 1

วันนี้หลายหน่วยงานได้ตั้งใจเตรียมงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2560  ซึ่งมีทั้งการจัดเตรียมสถานที่  การจัดนิทรรศการ ทุกฝ่ายพร้อมใจกันเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

fm - 18มีนา 3

สำหรับงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560  จัดงานในวันที่ 18  มีนาคม 2560       ที่บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย   โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า   ซึ่งเริ่มจากการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 112 รูป ณ บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม หลักจากนั้น  เวลา 08.30 น.เป็นขบวนแห่ของโรงเรียน และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อาทิ การแสดงเลิกทาส  ขบวนประวัติวันสุขาภิบาลท่าฉลอม  เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5  เป็นต้น  ต่อจากนั้นในเวลา 09.30 น. จะเป็นพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม  นิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนต่างๆด้วย

fm - 18มีนา 2

fm - 18มีนา 4

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว