เตรียมความพร้อมการจัดงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ปี 61

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 – 17  ตุลาคม 2561  โดยโต้โผใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้อย่างเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและซักซ้อมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว  โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม

footer_master

ทั้งนี้ได้มีการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายรักษาความสะอาด โดยปีนี้จะให้พนักงานเก็บขยะ รถขยะ สแตนบายตลอดเวลาของการจัดงาน พร้อมทั้งมีการตั้งถังขยะไว้ภายในบริเวณงานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จำนวน 30 ใบ เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณขยะจากบรรดาร้านค้าและประชาชน

footer_master

อย่างไรก็ตาม งานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครปีนี้ ได้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ การปล่อยขบวนจักรยาน จำนวน 100 คัน ของชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานครั้งนี้ โดยจะปล่อยขบวนหลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิ้นลง  และจะปั่นจักรยานไปทั้งหมด 9 ศาล   และสำหรับพิธีเปิดงานนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น.  ณ หลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว