เดินหน้าแก้ปัญหา

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-สวัสดิ์1

เมื่อเวลา 21.45 น. ของวันที่ 27 มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการ เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือทีไอพี ที่เป็นการประเมินความพยายามของ 184 ประเทศ และดินแดนในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ ซึ่งในปีที่แล้ว สหรัฐจัดอันดับไทยอยู่ในกลุ่ม “เทียร์ 2 ประเทศที่ต้องจับตามอง” และในปีนี้ ผลการประเมินของสหรัฐยังคงให้ไทยอยู่ในกลุ่ม “เทียร์ 2 ประเทศที่ต้องจับตามอง” เช่นเดิมเป็นปีที่ 2 โดยระบุว่า รัฐบาลไทยยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดในการกำจัดการค้ามนุษย์อย่างสมบูรณ์ ถึงกระนั้นไทยกำลังพยายามอย่างมีนัยสำคัญ

tp-สวัสดิ์3

จากเรื่องนี้ทางนายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า ผลที่ประกาศออกมาไม่ได้เป็นไปตามคาดตามที่หวังไว้ เพราะคิดว่าไทยน่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหากันแบบเข้มข้นขึ้น อีกทั้งกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหลายๆฉบับก็ปรับเปลี่ยนให้มีโทษที่หนักขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับการตัดสินครั้งนี้ เพราะเป็นการประเมินภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่ทางสหรัฐเห็นว่า ไทยยังปฏิบัติได้ไม่ดีพอ แต่ทั้งนั้น ก็จะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป

ในส่วนของจ. สมุทรสาครนั้นก็คงเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกตรวจ เพื่อที่จะได้ไม่รบกวนเวลาของนายจ้างมากเกินไป ออกตรวจครั้งเดียวจะได้ตรวจให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง และอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหา ให้นายจ้างและผู้ที่อยู่ใต้กฎหมาย ทำตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่ประเทศไทยจะได้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นต่อไป

tp-สวัสดิ์2

 

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว