เดินหน้าพัฒนาบริการ ร.พ.นครท่าฉลอม พร้อมเปิดศูนย์รักษาโรคมะเร็ง 3 ก.พ. 63

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT ท่าฉลอม1

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายกุลวัชร หงส์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอม เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงพยาบาลนครท่าฉลอมให้รองรับการรักษาชาวท่าฉลอมอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

FT ท่าฉลอม2

ทั้งนี้ก็ได้มีการเดินชมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอมทั้ง 6 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเปิดใช้เพียงแค่ชั้น 1 เป็นการตรวจโรคทั่วไปและอุบัติเหตุฉุกเฉิน และชั้นที่ 2 เป็นห้องตรวจโรคเฉพาะทาง, ทันตกรรม แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ซึ่งโรงพยาบาลนครสมุทรสาคร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 จนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน ซึ่งทางคณะที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข ได้แนะนำให้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานที่ในการจะรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ โดยอาจเปิดเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น การทำศูนย์ทันตกรรม, การทำแผนกสูตินรีเวช และการทำนวดแผนไทยแบบครบวงจร ซึ่งที่กล่าวมานี้ หากทำได้ก็เชื่อว่าจะมีรายได้เข้ามาและทำให้บริหารงานโรงพยาบาลนครท่าฉลอม มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และประชาชนก็จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาคนไข้จากโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่มาได้อีกด้วย

FT ท่าฉลอม3

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันถึงการกำหนดวันเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ว่าจะมีความพร้อมสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่  ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการชี้แจงว่า ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์  และระบบทุกอย่างมีความพร้อม สามารถเริ่มเปิดให้บริการประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2563 โดยที่นี่จะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 ดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร ซึ่งจะทำให้เขตสุขภาพที่ 5 มีศูนย์มะเร็งที่ทันสมัยในการให้บริการประชาชน โดยศูนย์นี้ ประกอบด้วย อาคารรังสีรักษา และเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง

FT ท่าฉลอม4

FT ท่าฉลอม5

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว