เดย์จัดระเบียบสายสื่อสาร

WEB-02

 

ไฟฟ้า 1

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับหน่วยงานสายสื่อสารในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงมือจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของการไฟฟ้าและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยได้มีการเปิดงานขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่องลม ซึ่งมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของการไฟฟ้า และหน่วยงานสายสื่อสารที่มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดงานเสร็จ ก็ได้มีการปล่อยขบวนรถเพื่อออกไปประจำจุดที่ได้กำหนดเป็นเส้นทางในการจัดระเบียบ นั่นก็คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในตำบลท่าฉลอม เริ่มตั้งแต่วัดช่องลมเรื่อยไปถึงวงเวียนและก็ไล่ยาวไปทางท่าเรือ มีระยะทาง 3.2 กิโลเมตร

สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ให้น่ามองขึ้น เพราะทุกวันนี้ตามเสาไฟฟ้ามีสายสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และบางจุดก็มีความเสี่ยงอันตรายต่อประชาชน ทางการไฟฟ้าและกระทรวงมหาดไทยจึงมีนโนบายสั่งการให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้น ทางการไฟฟ้าและหน่วยงานสายสื่อสารก็ได้มีการดำเนินการเรื่อยมา ทั้งการสำรวจสายที่ใช้งาน สายตาย เพื่อจัดการสายที่ไม่ได้ใช้ออก ลดจำนวนสายสื่อสารที่เกาะติดกับเสาไฟฟ้า จนมาถึงการจัดระเบียบในครั้งนี้

 

 

ไฟฟ้า 2 ไฟฟ้า 3 ไฟฟ้า 4 ไฟฟ้า 5 ไฟฟ้า 6

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว