เชิญชวนทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

AD WEB CCTV

fm - เชิญตักบาตร1

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   แด่พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560  ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร  อ.บ้านแพ้ว  ซึ่งเป็นไปตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ที่กำหนดให้จัดพิธีก่อนวันสำคัญ 1 – 2 วัน  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ได้ทำบุญร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

fm - เชิญตักบาตร2

ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร  อ.บ้านแพ้ว   โดยเวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  จะนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันวิสาขบูชา

fm - เชิญตักบาตร4

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด  นำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และพระเทพสาครมุนี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสาครภูมิบาลประทานธรรมสุทัศน์  พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

fm - เชิญตักบาตร3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว